tel. 035 2057920  Email: s.vanderroest@vanderroestadvocatuur.nl  Bezoekadres: Lage Naarderweg  47 Hilversum 1217GN
ADVOCAAT
TARIEVEN
CONTACT
HOME
HOME
Een echtscheiding betekent over het algemeen een zware periode, waar te midden van heftige emoties praktische zaken geregeld moeten worden. Het is belangrijk dat de conflicten die onvermijdelijk in deze periode ontstaan niet escaleren, zeker als u samen kinderen hebt. Mediation is dan een goede mogelijkheid om de gevolgen van de echtscheiding te regelen, maar dit is niet altijd mogelijk.

Indien er onoverbrugbare verschillen zijn of als uw partner niet open staat voor mediation, is het noodzakelijk om een eigen advocaat in te schakelen. In sommige gevallen blijkt het dan alsnog mogelijk om een regeling te treffen met behulp van wederzijdse advocaten. 
 
Indien overleg niet mogelijk is, zal er een procedure bij de Rechtbank moeten worden gevoerd.

De echtscheidingsprocedure vangt aan met een verzoekschrift dat door de advocaat bij de Rechtbank moet worden ingediend.  Naast het verzoek om de echtscheiding uit te spreken, kan de Rechtbank onder andere worden gevraagd om een beslissing te nemen over het hoofdverblijf van de kinderen, de zorgregeling, de kinderalimentatie, de partneralimentatie en de verdeling van de huwelijksgemeenschap of afwikkeling van uw huwelijksvoorwaarden.

Tegen dit verzoekschrift kan door een advocaat een verweerschrift worden ingediend, waarin ook zelfstandige verzoeken kunnen worden neergelegd. Naar aanleiding van de ingediende processtukken wordt er vervolgens door de Rechtbank een zitting bepaald waarop de standpunten nader kunnen worden toegelicht. Doorgaans volgt dan na zes tot acht weken een echtscheidingsuitspraak. Deze uitspraak dient te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand om de echtscheiding definitief te maken. Indien u of uw (ex-) partner het niet eens is met de uitspraak, kan er binnen drie maanden hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof.

Door haar jarenlange ervaring kan mr. Sachine van der Roest u goed en efficiënt bijstaan zodat de kosten beperkt blijven en u op voorhand geïnformeerd bent over de kansen in een procedure. Met haar inhoudelijke kennis van de diverse juridische aspecten die spelen in een echtscheidingsprocedure, bent u bij haar aan het juiste adres.

ECHTSCHEIDING