tel. 035 2057920  Email: s.vanderroest@vanderroestadvocatuur.nl  Bezoekadres: Lage Naarderweg  47 Hilversum 1217GN
ADVOCAAT
TARIEVEN
CONTACT
HOME
HOME
                                                                                                      MEDIATION

Indien u in overleg de gevolgen van een echtscheiding wenst te regelen, dan is mediation voor u geschikt.

Het traject van een mediation bestaat uit een aantal gesprekken waarin de partners  onder begeleiding van mr. Sachine van der Roest tot een gezamenlijke regeling voor de gevolgen van hun echtscheiding komen. In de gesprekken komen zoal de volgende onderwerpen aan bod:
         Het ouderschapsplan; hierin wordt onder andere vast gelegd bij wie de kinderen wonen, de verdeling van de zorg- en
            opvoedingstaken, de kinderalimentatie;
         De toekomstige (woon-)situatie van de partners;
         De partneralimentatie;
         De verdeling van de huwelijksgemeenschap of afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden;
         De verdeling van het opgebouwde pensioen.

Zodra er overeenstemming is bereikt, worden de afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant dat samen met het ouderschapsplan naar de Rechtbank wordt gestuurd. Hierbij hoeft u zelf niet bij de Rechtbank te verschijnen. Doorgaans geeft de Rechtbank vier tot zes weken later een echtscheidingsbeschikking af. Deze beschikking wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand om de echtscheiding definitief te maken. 

Niet alleen de gevolgen van een echtscheiding, maar ook andere kwesties op familie- of erfrechtelijk gebied kunnen via deze weg worden opgelost. Mr. Sachine van der Roest begeleidt het onderhandelingsproces en geeft juridische en feitelijke informatie om partijen in staat te stellen een goede regeling te treffen.

Het voordeel van mediation ten opzichte van procederen is dat het doorgaans een goedkopere en snellere manier is om tot een oplossing en/of beëindiging van een geschil te komen.  Als er kinderen in het spel zijn, is mediation zeker aan te raden om te voorkomen dat conflicten escaleren. Strijd tussen de ouders is immers van negatieve invloed op de ontwikkeling van een kind en dat dient zoveel mogelijk te worden vermeden.